Aby program InfoTouch uruchamiał się automatycznie po starcie systemu, należy zmienić domyślną powłokę systemu Windows na program InfoTouch (ustawić tryb kiosk).


Tryb kiosk uniemożliwia osobom nieupoważnionym dostęp do pulpitu Windows, aplikacji i folderów na dysku..


Informacje, jak zmienić domyślną powłokę systemu znajdziesz TUTAJAby zamknąć program InfoTouch skonfigurowany w trybie kiosk, należy przywrócić domyślną powłokę systemu Windows.


Informacje, w jaki sposób przywrócić domyślną powłokę systemu znajdziesz TUTAJ