Aby przywrócić domyślną powłokę systemu Windows, należy wykonać poniższe kroki.

Krok 1


Podczas pracy programu głównego uruchom konfigurator  (patrz: Krok 1 pkt. 2)


Krok 2


Po uruchomieniu programu InfoTouch Configurator wykonaj następujące czynności :


    1. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Ogólne.
    2. W oknie po prawej stronie w sekcji Uruchamianie aplikacji odznacz opcję ustaw program InfoTouch jako powłokę Windows [tryb kiosk].
    3. Zapisz zmiany.
    4. Kliknij strzałkę w lewym górnym rogu i z rozwijanej listy wybierz opcję Zakończ i zrestartuj system.
Po restarcie systemu pulpit Windows będzie dostępny. 


Wskazówka: informacje o tym jak uruchomić tryb kiosk znajdziesz TUTAJ.