Krok 1


Uruchom program konfiguracyjny InfoTouch Configurator.


Krok 2


Po starcie programu InfoTouch Configurator wykonaj następujące czynności:


    • z menu po lewej stronie wybierz opcję WatchDog > System.
    • w oknie po prawej stronie kliknij zakładkę Ogólne .
    • zaznacz opcję Zablokuj opcje dostępne po wciśnięciu klawiszy Ctrl+Alt+Del
    • zapisz zmianyOprogramowanie InfoTouch konfiguracja