Oprogramowanie umożliwia wyświetlanie na ekranie przewijanego paska z informacjami (opcja nie jest dostępna w wersji InfoTouch Basic)


Aby skonfigurować parametry paska: 

  • z menu po lewej stronie wybierz pozycję Interfejs użytkownika -> Pasek informacyjny
  • w oknie po prawej stronie w zakładce Ustawienia
   • zaznacz opcję pokaż pasek informacyjny
   • określ parametry paska - położenie, marginesy, wysokość, spowolnienie, odstęp między informacjami i cyklami 
   • określ parametry czcionki 
    Uwaga: ustawienia czcionki dotyczą całego obszaru paska. Dla poszczególnych informacji (lub ich fragmentów) można zmienić parametry czcionki w zakładce Informacje poprzez użycie znaczników HTML w polu Informacja (wymagane zaznaczenie okna HTML)
   • wybierz tło paska
   • skonfiguruj obramowanie paska (opcjonalnie)


Infokioski oprogramowanie InfoTouch


  • w zakładce Informacje wprowadź informacje, które mają być wyświetlane na pasku


Infokioski oprogramowanie InfoTouch



Opcja HTML umożliwia także wyświetlanie na pasku informacyjnym grafik. W tym celu należy w polu Informacja wpisać znacznik <img src=”scieżka dostepu” />.


Uwaga: pamiętaj, aby wszystkie dodawane w aplikacji pliki umieszczać w podkatalogu user (ikona Katalog użytkownika)