Dokonywanie zmian w programie głównym umożliwia program InfoTouch Configurator. 


Uwaga: aktualizacja prezentowanych treści może być dokonywana także zdalnie przez sieć lokalną i/lub przez internet


Po uruchomieniu konfiguratora wyświetli się jego okno główne (poniżej przykład dla wersji InfoTouch Professional). Porównanie funkcjonalności poszczególnych wersji InfoTouch znajdziesz TUTAJ


InfoTouch konfiguracja


Opcje dostępne w lewym menu pozwalają:

 1. skonfigurować ogólne ustawienia aplikacji
 1. skonfigurować parametry wygaszacza ekranu
 2. dodać i skonfigurować parametry prezentacji
 3. skonfigurować interfejs użytkownika
 1. skonfigurować ustawienia e-mail
 2. określić dostępność i parametry programowego WatchDog'a
 1. skonfigurować parametry pracy wirtualnej klawiatury


Pozostałe opcje:


Zakładka Start


  1. Zapisz - zapisywanie zmian w konfiguracji
  2. Export - export ustawień aplikacji (kopia)
  3. Import - import ustawień
  4. Informacje o systemie - informacje dotyczące sprzętu, pamięci, systemu operacyjnego, kont, procesów, usług, kart sieciowych
  5. Licznik dotknięć - informacje o ilości dotknięć w określonym przedziale czasowym; uwaga: usługa musi być udostępniona w opcji Rejestrator zdarzeń
  6. Zdarzenia aplikacji - zestawienie zdarzeń wykonanych przez aplikację w określonym czasie; uwaga: zestawienie obejmie tylko te zdarzenia, które zostały zarejestrowane w opcji Rejestrator zdarzeń  
  7. Statystyki - informacje dotyczące przeglądanych stron internetowych, wyświetlanych dokumentów, wyświetlanych modułów, czasu pracy kiosku
  8. Użytkownicy aplikacji - konfiguracja parametrów pracy aplikacji w przypadku zalogowanych użytkowników
  9. Zdalne zarządzanie -  udostępnianie i skonfigurowanie w kiosku funkcji zdalnego zarządzania przez internet (zobacz TUTAJ)
  10. Logowanie - konfiguracja parametrów logowania 
  11. Język - zmiana języka konfiguratora aplikacji; ustawienia języka dla programu głównego znajdują się w opcji Ustawienia ogólne 
  12. Katalog użytkownika - szybki dostęp do podkatalogu user z katalogu instalacyjnego programu InfoTouch (wymagana lokalizacja dla wszystkich dodawanych plików przy wykonywaniu exportu ustawień)
  13. Klawiatura - uruchamianie wirtualnej klawiatury w konfiguratorze; ustawienia parametrów pracy klawiatury dla programu głównego znajdują się w opcji Klawiatura


Zakładka Pomoc


  1. Pomoc - odnośnik do strony internetowej z instrukcją użytkownika
  2. Rejestracja - rejestracja wersji trial
  3. Zakup - odnośnik do strony internetowej 
  4. Pomoc techniczna - odnośnik do strony internetowej 
  5. Export - export bazy danych
  6. Import - import bazy danych
  7. Informacje o programie - wersja aplikacji, numer seryjny, zarejestrowany użytkownik, okres bezpłatnego wsparcia