Oprogramowanie pozwala dostosować wygląd modułu do indywidualnych potrzeb.


 Aby edytować moduły aplikacji, należy:

  • z lewego menu wybrać opcję Interfejs użytkownika
  • w oknie po prawej stronie w sekcji Lista dostępnych modułów zaznaczyć wybrany moduł 
  • kliknąć ikonę Edytuj moduł znajdującą się po prawej stronie wybranego modułu w polu Nazwa.W oknie, które zostanie wyświetlone InfoTouch - konfigurator - edytor modułu można: 


1. Dokonać zmian w poszczególnych modułach .

  • zmieniać tło modułów - zobacz TUTAJ
  • dodać dźwięk przy uruchamianiu modułów - zobacz TUTAJ
  • edytować tytuł - zobacz TUTAJ
  • konfigurować parametry paska narzędzi - zobacz TUTAJ
  • edytować przyciski w modułach Menu - siatka i Menu (ilość, położenie, działanie, wygląd) - zobacz TUTAJ


2. Sprawdzać podgląd wprowadzanych zmian:

  • język - możliwość sprawdzenia interfejsu w poszczególnych wersjach językowych
  • rozmiar ekranu - możliwość sprawdzenia interfejsu dla określonej rozdzielczości 
  • skóra - sprawdzenie interfejsu w określonej skórze (wybór skóry dla aplikacji - zobacz TUTAJ)
  • powiększenie - możliwość zwiększenia lub zmniejszenia podglądu modułu