Oprogramowanie pozwala dostosować wygląd modułu do indywidualnych potrzeb.


 Aby edytować moduły aplikacji, należy

  • zaznaczyć wybrany moduł w sekcji Lista dostępnych modułów 
  • kliknąć ikonę Edytuj moduł  znajdującą się po prawej stronie pola Nazwa.


W oknie, które zostanie wyświetlone InfoTouch - konfigurator - edytor modułu można:


1. Dokonać zmian w poszczególnych modułach .

  • zmieniać tło modułów - zobacz TUTAJ
  • dodać dźwięk przy uruchamianiu modułów - zobacz TUTAJ
  • edytować tytuł - zobacz TUTAJ
  • konfigurować parametry paska narzędzi - zobacz TUTAJ
  • edytować przyciski w modułach Menu - siatka i Menu (ilość, położenie, działanie, wygląd)


2. Sprawdzać podgląd wprowadzanych zmian:

  • język - możliwość sprawdzenia interfejsu w poszczególnych wersjach językowych
  • rozmiar ekranu - możliwość sprawdzenia interfejsu dla określonej rozdzielczości
  • skóra - sprawdzenie interfejsu w określonej skórze (wybór skóry dla aplikacji - zobacz TUTAJ)
  • powiększenie - możliwość zwiększenia lub zmniejszenia podglądu modułu---------------------------------------------------------------------------------