Oprogramowanie umożliwia odtwarzanie dowolnych komunikatów dźwiękowych (plików dźwiękowych) przy uruchamianiu każdego modułu.


Aby udostępnić opcję, wykonaj następujące czynności:

Krok 1 - Wybierz moduł do edycji


  • z menu po lewej stronie wybierz pozycję Interfejs użytkownika
  • w oknie po prawej stronie w sekcji Lista dostępnych modułów zaznacz moduł (możesz utworzyć kopię istniejącego modułu lub dodać nowy)
  • kliknij pierwszą ikonę Edytuj moduł  
  • w nowym oknie InfoTouch - konfigurator - edytor modułu kliknij znajdującą się na pasku narzędzi ikonę Audio Krok 2 - Skonfiguruj parametry odtwarzania pliku dźwiękowego


W nowym oknie InfoTouch - konfigurator - odtwarzanie dźwięku w module 

  • zaznacz opcję usługa jest dostępna
  • wskaż lokalizację pliku dźwiękowego (w przypadku kilku wersji językowych po kliknięciu ikony ikona możesz przyporządkować inny plik dźwiękowy dla każdego języka)

Uwaga: pamiętaj, aby wszystkie dodawane w aplikacji pliki umieszczać w podkatalogu user (ikona Katalog użytkownika)

  • określ, czy dźwięk ma być odtwarzany z opóźnieniem
  • określ liczbę powtórzeń dźwięku
  • określ, czy udostępnić użytkownikowi możliwość zatrzymania odtwarzania dźwięku (widoczność ikony Wycisz na pasku narzędzi)
  • określ głośność odtwarzanego dźwięku


infokioski oprogramowanie InfoTouch