Oprogramowanie pozwala określić widoczność przycisków na pasku narzędzi w każdym module aplikacji.


Aby skonfigurować opcję, wykonaj poniższe czynności:

  • z menu po lewej stronie wybierz pozycję Interfejs użytkownika
  • w oknie po prawej stronie w sekcji Lista dostępnych modułów zaznacz moduł (możesz utworzyć kopię istniejącego modułu lub dodać nowy)
  • kliknij pierwszą ikonę Edytuj moduł  


W nowo otwartym oknie InfoTouch - konfigurator - edytor modułu :

  • zaznacz przycisk w oknie edycji modułu (1) po lewej stronie lub zaznacz pozycję w sekcji Kontrolki (2) w oknie po prawej stronie 


oprogramowanie-infokiosk-konfiguracja


  • w sekcji poniżej Właściwości wybierz jedną z opcji:
   • Widoczny
   • Ukryty - przycisk jest ukryty, ale pozostaje jego miejsce
   • Zwinięty - przycisk jest ukryty, pozostała przyciski zajmują jego miejsce


oprogramowanie-infokiosk-konfiguracja
Uwaga: widoczność niektórych przycisków w programie głównym wymaga skonfigurowania dodatkowych akcji programu.


ikona InfoTouchWyloguj/Zaloguj - ikony nie będą widoczne, jeżeli nie został udostępniony alternatywny interfejs dla zalogowanych użytkowników


ikona InfoTouchWycisz - ikona nie będzie widoczna , jeżeli nie skonfigurowano opcji dźwięku przy uruchamianiu modułu


ikona InfoTouch Ulubione - ikona nie będzie widoczna, jeżeli w przeglądarce internetowej w ustawieniach zaawansowanych nie została skonfigurowana opcja Ulubione


ikona InfoTouch Aplikacje - ikona nie będzie widoczna,  jeżeli w przeglądarce internetowej  w ustawieniach zaawansowanych nie została skonfigurowana opcja Programy


ikona InfoTouchKlawiatura - ikona nie będzie widoczna, jeżeli w ustawieniach opcji Klawiatura klawiatura nie została udostępniona


ikona InfoTouchKontrast - ikona nie będzie widoczna, jeżeli w ustawieniach opcji Skóra nie została udostępniona opcja użycia skór kontrastowych


ikona InfoTouch Wyjście - ikona nie będzie widoczna, jeżeli moduł jest modułem domyślnym aplikacji