Opcja umożliwia określenie zdań, które mają zostać wykonane przez komputer oraz zdefiniowanie czasu wykonywania tych zadań.


InfoTouch WatchDog


Rodzaje zadań do wykonania:

  • restart komputera
  • wyłączenie komputera
  • restart aplikacji
  • wysyłanie e-maila o aktywności aplikacji (uwaga: wymagane skonfigurowanie parametrów serwera SMTP w opcji E-mail)


Dla każdego z tych zadań można zdefiniować czas ich wykonywania:

  • godzinę (brak wyboru w polach Dni tygodnia, Data początkowa, Data końcowa oznacza, że dane zadanie będzie wykonywane codziennie o określonej godzinie)
  • dzień tygodnia (brak wyboru w polach Data początkowa, Data końcowa oznacza, że dane zadanie będzie wykonywane codziennie o określonej godzinie, w określonych dniach tygodnia)
  • datę i godzinę rozpoczęcia wykonywania danego zadania (brak wyboru w polu Data końcowa oznacza, że dane zadanie będzie wykonywane od daty rozpoczęcia przez cały czas)
  • datę i godzinę zakończenia wykonywania danego zadania