Oprogramowanie InfoTouch Kiosk umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail na kilka sposobów:


  • z wykorzystaniem modułu Wyślij e-mail
  • z wykorzystaniem modułu Pocztówki
  • w trybie "silent" (bez interfejsu użytkownika)


Aby udostępnić wysyłanie wiadomości e-mail z kiosku należy uruchomić program InfoTouch Configurator i wykonać poniższe kroki.


Krok 1 - Skonfiguruj parametry serwera SMTP


Z menu po lewej stronie wybierz opcję E-mail i wprowadź swoje dane (poniżej przykład konfiguracji dla poczty Gmail):


  1. Host: smtp.gmail.com
  2. Adres: twojanazwa@gmail.com
  3. Port: 465 (lub 587)
  4. SSL: tak
  5. wymagane jest logowanie: tak
  6. Użytkownik: twojanazwa@gmail.com
  7. Hasło: twojehasło


Infokioski oprogramowanie InfoTouch


Jeśli chcesz wysłać e-maile z załączonym zdjęciem, zaznacz pole - kamera jest dostępna. Następnie wybierz kamerę i określ zwłokę w wykonywaniu zdjęcia (opcjonalnie).


Uwaga: W przypadku korzystania z poczty Gmail należy w ustawieniach konta Google włączyć dostęp dla mniej bezpiecznych aplikacji.


poczta GmailKrok 2 - Zdefiniuj tekst i załączniki (opcjonalnie)


InfoTouch umożliwia definiowanie tekstu i plików, które będą dołączane do wiadomości e-mail. Jeśli chcesz korzystać z tej funkcji, wykonaj następujące kroki:


  • z menu po lewej stronie wybierz opcję Wysyłanie wiadomości
  • w polu po prawej stronie wpisz tekst (będzie widoczny w stopce każdej wiadomości)
  • kliknij przycisk Dodaj załącznik i dodaj pliki, które mają być dołączane do każdej wysyłanej wiadomości


Krok 3 - Skonfiguruj akcję przycisku


  • z menu po lewej stronie wybierz opcję Interfejs użytkownika
  • z Listy dostępnych modułów wybierz moduł, w którym chcesz konfigurować przycisk np. Menu - siatka 
  • kliknij ikonę Edytuj moduł znajdującą się po prawej stronie wybranego modułu


W nowo wyświetlonym oknie InfoTouch – konfigurator – edytor modułu:


Infokioski oprogramowanie InfoTouch


  • zaznacz przycisk, który chcesz edytować
  • w polu Tytuł znajdującym się po prawej stronie wpisz tekst, który wyświetli się na przycisku 
   Wskazówka: w przypadku wersji językowych kliknij ikonę Wersje językowe i wpisz tytuły dla poszczególnych wersji
  • z rozwijanej listy Akcja wybierz opcję Uruchom moduł
  • z rozwijanej listy Moduł wybierz moduł E-mail 
   Uwaga: pozycja E-mail nie pojawi się na liście, jeżeli moduł nie został udostępniony w interfejsie użytkownika; informacje o dostosowaniu interfejsu modułu znajdziesz TUTAJ
  • kliknij ikonę Edytuj i wprowadź dodatkowe ustawienia (opcjonalnie)Krok 4


Zapisz ustawienia i zamknij InfoTouch Configurator