Aby udostępnić opcję wysyłania wiadomości e-mail w formie pocztówki z wybranym przez użytkownika tłem i wykonanym na miejscu zdjęciem uruchom program InfoTouch Configurator i wykonaj poniższe kroki.


Uwaga: opcja wysyłania pocztówek wymaga skonfigurowania parametrów serwera SMTP  (zobacz TUTAJ)


Krok 1 - Dodaj moduł "Pocztówki" do interfejsu użytkownika


  • z menu po lewej stronie wybierz opcję Interfejs użytkownika
  • dodaj moduł do Listy dostępnych modułów


Informacje o dostosowaniu interfejsu modułu znajdziesz TUTAJ


Krok 2 - Udostępnij usługę 


  • z menu po lewej stronie wybierz pozycję E-mail -> Pocztówki
  • w oknie po prawej stronie zaznacz opcję usługa jest dostępna


Krok 3 - Zdefiniuj parametry pojedynczej pocztówki


  • kliknij link Dodaj
  • w polu Nazwa kliknij link [brak] i w nowym oknie wpisz nazwę (nazwa pojawi się na ekranie jako opis pocztówki)
  • w polu Obraz kliknij ikonę Znajdź plik obrazu i wskaż lokalizację pliku (uwaga: pamiętaj, aby wszystkie dodawane w aplikacji pliki umieszczać w podkatalogu user (ikona Katalog użytkownika))  • kliknij dwukrotnie na dodany obraz i w nowym oknie InfoTouch Professional - konfigurator - edytor pocztówki zdefiniuj:
   • rozmiar pocztówki   • parametry pola Nadawca - czcionkę, napis, obramowanie, położenie i rozmiar   • parametry pola Temat - czcionkę, napis, obramowanie, położenie i rozmiar
   • parametry pola Treść - czcionkę, napis, obramowanie, położenie i rozmiar
   • parametry dodanego zdjęcia - obramowanie, położenie i rozmiar
  • powtórz powyższe czynności dla wszystkich kolejnych pocztówek


Krok 4 - Skonfiguruj akcję przycisku


  • z menu po lewej stronie wybierz opcję Interfejs użytkownika
  • z Listy dostępnych modułów wybierz moduł, w którym chcesz konfigurować przycisk np. Menu - siatka
  • kliknij ikonę Edytuj moduł znajdującą się po prawej stronie wybranego modułu


W nowo wyświetlonym oknie InfoTouch – konfigurator – edytor modułu:


Infokioski oprogramowanie InfoTouch


  • zaznacz przycisk, który chcesz edytować
  • w polu po prawej stronie Tytuł wpisz tekst, który wyświetli się na przycisku 
   Wskazówka: w przypadku wersji językowych kliknij ikonę Wersje językowe i wpisz tytuły dla poszczególnych wersji
  • z rozwijanej listy Akcja wybierz opcję Uruchom moduł
  • z rozwijanej listy Moduł wybierz moduł Pocztówki
  • kliknij ikonę Edytuj i udostępnij kamerę


Krok 5


Zapisz ustawienia i zamknij InfoTouch Configurator