W programie InfoTouch moduł przeglądarki internetowej może być uruchamiany na dwa sposoby:

  1. Przy starcie programu głównego (jako moduł domyślny) 
  2. Po kliknięciu przycisku na ekranie menu bądź listy (jako akcja przycisku).

W obu przypadkach możliwe jest filtrowanie dostępu do zasobów internetu.


Uwaga: w wersji InfoTouch Basic jedyną dostępną opcją jest opcja 1.


Krok 1


Uruchom program InfoTouch Configurator


Krok 2


Po uruchomieniu konfiguratora:


  • w polu po lewej stronie wybierz opcję Interfejs użytkownika (1)
  • jeżeli modułem domyślnym aplikacji jest przeglądarka internetowa, to w polu po prawej stronie na liście Moduł domyślny kliknij ikonę Edytuj parametry modułu (2)


Infokioski oprogramowanie InfoTouch


  • jeżeli modułem domyślnym aplikacji jest ekran z przyciskami (Menu), to parametry filtrowania należy ustawić podczas konfigurowania akcji przycisku w edytorze modułu.


Uwaga: Jeżeli ikona Edytuj parametry modułu nie jest widoczna, kliknij prawym przyciskiem myszy, wyświetl menu kontekstowe i kliknij Edytuj


Infokioski oprogramowanie InfoTouchKrok 3


W oknie ustawień przeglądarki internetowej kliknij link Ustawienia zaawansowane


Infokioski oprogramowanie InfoTouch


Krok 4


W oknie ustawień przeglądarki:


  • kliknij zakładkę Filtrowanie
  • z rozwijanej listy wybierz metodę filtrowania


Uwaga: aby ograniczyć obszar przeglądania, musisz wybrać z rozwijanej listy Metoda Filtrowania pozycję Biała Lista lub Czarna Lista. Te metody nie działają łącznie.


Infokioski oprogramowanie InfoTouch


Biała lista


Po wybraniu opcji Biała lista dozwolone są jedynie adresy URL pasujące do jednego z wzorów na tej liście. Jeżeli w danym adresie nie pojawi się żadna fraza z tej listy, to adres zostanie zablokowany.Infokioski oprogramowanie InfoTouchAby dodać domenę do listy dopuszczonych zasobów, należy kliknąć link Dodaj i w polu Wzorzec wpisać nazwę domeny lub jej część. 


Zastosowanie symbolu * zastąpi dowolny ciąg znaków, czyli np. w przypadku frazy *twojanazwa* będą dopuszczone wszystkie URL, które zawierają tę frazę:

http://twojanazwa.pl

http://www.twojanazwa.pl

http://subdomena.twojanazwa.pl

https://twitter.com/twojanazwa

https://www.facebook.com/twojanazwa

itd.


Uwaga: wyrażenie regularne to ciąg znaków, które mogą być użyte do zdefiniowania wzorca wyszukiwania. Więcej informacji na temat dozwolonych wyrażeń regularnych używanych przez InfoTouch można znaleźć TUTAJ.


W przypadku użycia Białej listy jest możliwość skonfigurowanie dodatkowych akcji programu:

  • odtwarzania dźwięku w przypadku nawigacji do zablokowanego adresu URL
  • rejestrowanie nawigacji do zasobów, które nie są dopuszczone
   Uwaga: jeżeli nawigacja do zablokowanych zasobów ma być rejestrowana i uwzględniania w statystykach, to zdarzenie powinno być zaznaczone w opcji Rejestrator zdarzeń
  • wyświetlanie komunikatu o blokadzie (dolny pasek, wyskakujące okno) w przypadku nawigacji do zablokowanego zasobu
  • dodanie w sekcji Okno komunikatu o blokadzie własnego komunikatu o blokadzie (grafika i dźwięk).


Czarna lista


Opcja Czarna lista oznacza, że wszystkie adresy pasujące do określonego wzorca są zabronione, a wszystkie inne adresy są dozwolone.


Infokioski oprogramowanie InfoTouchW przypadku użycia Czarnej listy jest możliwość dodania w sekcji Okno komunikatu o blokadzie własnego komunikatu o blokadzie (grafika i dźwięk).


Krok 5


Zapisz ustawienia i zamknij program InfoTouch Configurator