W opcji Ogólne możesz:


    1. Zdefiniować, czy po zadanym czasie braku aktywności użytkownika aplikacja ma wrócić do strony startowej (modułu domyślnego)
    2. Wybrać dostępne wersje językowe oraz domyślny język aplikacji
    3. Zmienić domyślną powłokę systemu

Zaznaczona opcja ustaw program InfoTouch jako powłokę Windows [tryb kiosk] oznacza, że po każdym włączeniu komputera automatycznie zostanie uruchomiony program InfoTouch i użytkownik nie będzie miał dostępu do pulpitu Windows.

Uwaga: W celu uniemożliwienia użytkownikowi aplikacji uzyskania dostępu do systemu operacyjnego zaleca się, aby powłoką systemu (shell) był program InfoTouch.

Informacje o tym, jak powrócić do systemu Windows podczas pracy programu głównego znajdziesz TUTAJ

    1. Dodać zewnętrzne aplikacje, które mogą być uruchamiane przy starcie programu InfoTouch (należy kliknąć link Dodaj aplikację i wskazać plik wykonywalny *.exe)
    2. Określić parametry pracy myszy


Oprogramowanie InfoTouch konfiguracja-----------------------

Tematy powiązane: