Domyślnie dostęp do niektórych akcji programu, takich jak zamknięcie programu głównego oraz uruchomienie konfiguratora wymaga logowania. 


Domyślnie hasło to infotouch.


Aby zmienić hasło należy wykonać poniższe czynności:


  • uruchomić konfigurator
  • kliknąć ikonę Logowanie
  • w oknie InfoTouch - konfigurator - parametry logowania w polu Aktualne hasło wpisać hasło
  • zaznaczyć opcję logowanie jest wymagane
  • wpisać nowe hasło i potwierdzić je
   Uwaga: zmienione hasło należy zapamiętać i odpowiednio zabezpieczyć, ponieważ w przypadku jego zagubienia wyjście z programu głównego, a także uruchomienie konfiguratora nie będzie możliwe. W przypadku utraconego hasła nie ma możliwości odzyskania go, a samodzielne przywrócenie hasła domyślnego nie jest możliwe.
  • kliknąć przycisk Ok
  • zapisać zmiany i zamknąć konfigurator


InfoTouch logowanieAby wyłączyć opcję logowania (ustawienia niezalecane) należy:


  • w oknie InfoTouch - konfigurator - parametry logowania w polu Aktualne hasło wpisać hasło
  • odznaczyć opcję logowanie jest wymagane
  • kliknąć przycisk Ok
  • zapisać zmiany i zamknąć konfigurator