Domyślnie dostęp do ustawień programu zabezpieczony jest hasłem (domyślne hasło: infotouch). Aby zamknąć program główny, należy podczas pracy programu głównego użyć skrótu klawiaturowego (domyślnie: Shift + Alt + X) i wpisać hasło.WAŻNE! Jeżeli chcesz zamknąć program, a InfoTouch pracuje w trybie kiosk, to aby wyjść z programu głównego należy przywrócić domyślną powłokę systemu Windows.