Aby umożliwić pracodawcom zgłaszanie ofert pracy w infokiosku, należy wykonać poniższe kroki.

Krok 1 - Wybierz przycisk do konfiguracji


Uruchom InfoTouch Configurator i wykonaj poniższe czynności:


  1. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Interfejs użytkownika
  2. W oknie po prawej stronie w sekcji Lista dostępnych modułów zaznacz moduł np. Ekran startowy (lub dodaj nowy moduł Menu)
  3. Kliknij ikonę Edytuj moduł 


InfoTouch Kiosk z Praca


Krok 2 - Skonfiguruj działanie przycisku


  1. W nowo wyświetlonym oknie edytora modułu zaznacz przycisk, który chcesz edytować
  2. W oknie po prawej stronie w polu Tytuł wprowadź napis, który pojawi się na przycisku (opcjonalnie możesz dodać podtytuł i ikonę)
  3. Z rozwijanej listy Akcja wybierz akcję Uruchom moduł
  4. Z rozwijanej listy Moduł wybierz Wysyłanie ofert pracy

Uwaga: aby moduł Wysyłanie ofert pracy był widoczny, musi być wcześniej dodany do Listy dostępnych modułów

  1. Kliknij ikonę Edytuj parametry modułu znajdującą się po prawej stronie wybranego modułu


InfoTouch Kiosk z PracaKrok 3 - Skonfiguruj parametry serwera SMTP i wpisz adres, na który będą wysyłane zgłoszenia


W nowo wyświetlonym oknie Wysyłanie ofert pracy:


  1. Wprowadź dane serwera SMTP (np. dla poczty Gmail)

Host: smtp.gmail.com

Adres: twojanazwa@gmail.com

Port: 465 (lub 587)

SSL: tak

Autoryzacja: tak

Użytkownik: twojanazwa@gmail.com

Hasło: twojehasło

  1. Wpisz adres, na który będą wysyłane zgłoszenia np. infokiosk@pup.pl
  2. Kliknij przycisk OK


InfoTouch Kiosk z Praca


  1. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu i zamknij okno InfoTouch Kiosk z Pracą - konfigurator - edytor modułu


Krok 4


Zapisz wszystkie wprowadzone zmiany i zamknij program InfoTouch Configurator