W tej opcji oferty pracy z systemu SYRIUSZ są wyświetlane po kliknięciu przez użytkownika przycisku na ekranie. Użytkownik może wyszukiwać i sortować oferty pracy oraz drukować i wysyłać wybrane oferty na dowolny adres e-mail.


Aby skonfigurować opcję należy wykonać poniższe kroki.


Krok 1 - Wybierz przycisk do konfiguracji


Uruchom InfoTouch Configurator i wykonaj poniższe czynności:


  1. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Interfejs użytkownika
  2. W oknie po prawej stronie w sekcji Lista dostępnych modułów zaznacz (lub dodaj własny) moduł np. Ekran startowy
  3. Kliknij ikonę Edytuj moduł
Krok 2 - Skonfiguruj działanie przycisku


  1. W nowo wyświetlonym oknie edytora modułu zaznacz przycisk, który chcesz edytować.
  2. W oknie po prawej stronie w polu Tytuł wprowadź napis, który pojawi się na przycisku (opcjonalnie możesz dodać podtytuł i ikonę)
  3. Z rozwijanej listy Akcja wybierz akcję Uruchom moduł
  4. Z rozwijanej listy Moduł wybierz Oferty pracy
   Uwaga: moduł Oferty pracy musi znajdować się na Liście dostępnych modułów
  5. Kliknij ikonę Edytuj parametry modułu znajdującą się po prawej stronie


InfoTouch Kiosk z PracaKrok 3 - Skonfiguruj parametry wyświetlania ofert pracy


W nowo wyświetlonym oknie Oferty pracy - InfoTouch Kiosk z Pracą - konfigurator wykonaj poniższe czynności


  1. W polu Adres wprowadź URL wynikowego pliku .xml z systemu Syriusz
  2. W sekcji Informacje wyświetlane na przycisku wybierz informacje, które mają pojawić się na przycisku menu
  3. W sekcji Informacje wyświetlane w oknie wybierz informacje, które będą wyświetlane na ekranie po kliknięciu przez użytkownika przycisku z ofertą pracy
  4. Zaznacz opcję pozwól wysłać ofertę na skrzynkę e-mail, jeżeli chcesz udostępnić użytkownikom możliwość wysłania mailem wybranych ofert pracy

Uwaga: opcja wymaga skonfigurowania parametrów serwera SMTP. Informacje, jak to zrobić znajdziesz TUTAJ


InfoTouch Kiosk z Praca


Jeżeli oferty mają być drukowane:

  • zaznacz opcję drukowanie jest dostępne
  • wskaż drukarkę 
  • skonfiguruj parametry wydruku oferty


Krok 4


Zapisz wszystkie wprowadzone zmiany i zamknij program InfoTouch Configurator