Aby stworzyć alternatywny kontent dla zalogowanych użytkowników należy:


  1. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Interfejs użytkownika
  2. W oknie po prawej stronie kliknij link Dodaj moduł
  3. W nowo wyświetlonym oknie z rozwijanej listy Moduł wybierz moduł np. Menu -siatka i  nadaj mu nazwę. Kliknij przycisk OK 

   Oprogramowanie InfoTouch konfiguracja  4. W polu Lista dostępnych modułów odszukaj dodany moduł i kliknij ikonę Edytuj moduł

   Oprogramowanie InfoTouch konfiguracja

  5. W nowo wyświetlonym oknie edytora modułu skonfiguruj moduł zgodnie z zapotrzebowaniem – skonfiguruj tło, przyciski i określ akcje przycisków.


Po skonfigurowaniu kontentu, dodaj użytkowników i udostępnij opcje logowania.