Opcja pozwala określić w modułach menu:

  • widoczność przycisku
  • napisy na przycisku (tytuł i podtytuł)
  • wyświetlaną ikonę
  • rozmiar przycisku
  • działanie, które ma zostać wykonane po naciśnięciu przycisku przez użytkownika.


Aby skonfigurować właściwości przycisku wykonaj następujące czynności:

  • z lewego menu wybierz opcję Interfejs użytkownika
  • w oknie po prawej stronie w sekcji Lista dostępnych modułów zaznacz wybrany moduł menu
  • kliknj ikonę Edytuj moduł znajdującą się po prawej stronie wybranego modułu w polu Nazwa
  • w edytorze modułu zaznacz przycisk 
W dolnym polu po prawej stronie w zakładce Ustawienia ogólne wykonaj następujące czynności:

  • z rozwijanej listy Widoczność określ widoczność przycisku
   • Widoczny
   • Ukryty - przycisk jest ukryty, ale pozostaje jego miejsce
   • Zwinięty - przycisk jest ukryty, pozostała przyciski zajmują jego miejsce
  • w polu Tytuł wprowadź treść pierwszego napisu 
   Uwaga:  jeżeli chcesz skonfigurować napisy dla różnych wersji językowych, kliknij ikonę ikona i w nowo wyświetlonym oknie wpisz tytuły dla poszczególnych wersji językowych.

  • w polu Podtytuł wprowadź treść drugiego napisu (opcjonalnie)
  • w polu Ikona wskaż lokalizację pliku graficznego, jeżeli na przycisku ma być wyświetlana ikona (opcjonalnie)
  • w polu Rozmiar zdefiniuj rozmiar przycisku 
  • w polu Akcja, wybierz działanie, które ma zostać wykonane przez program po naciśnięciu przycisku przez użytkownika (więcej o akcjach przycisku TUTAJ)


Jeżeli chcesz zmienić wygląd przycisków, kliknij zakładkę Wygląd i skonfiguruj parametry przycisku (zobacz TUTAJ)


Wskazówka: ustawienia przycisku mogą być przeniesione na inne przyciski po kliknięciu ikony Kopiuj ustawienia znajdującej się na górnym pasku narzędzi


-----------------------

Tematy powiązane: