Aby zmienić wygląd przycisku w modułach Menu i Menu-siatka wykonaj następujące czynności:

  • z lewego menu wybierz opcję Interfejs użytkownika
  • w oknie po prawej stronie w sekcji Lista dostępnych modułów zaznacz wybrany moduł menu
  • kliknj ikonę Edytuj moduł znajdującą się po prawej stronie wybranego modułu w polu Nazwa
  • w edytorze modułu zaznacz przycisk
  • w oknie po prawej stronie kliknij zakładkę Wygląd


   

 

  • zaznacz opcję zmień ustawienia domyślne (po odznaczeniu przywrócone zostaną domyślne ustawienia przycisku z domyślnego szablonu aplikacji/ wybranej skóry
  • zaznacz opcję tytuł jest widoczny 
  • w sekcji Tło i ramka skonfiguruj wygląd przycisku w stanie podstawowym (zakładka po prawej stronie - Stan: podstawowy)
   • zaznacz opcję tło i ramka są widoczne
   • w polu Wypełnienie tła kliknij ikonę Edytuj i wybierz rodzaj tła:
    • Brak
    • Kolor
    • Obraz
    • Gradient
   • w polu Wypełnienie ramki kliknij ikonę Edytuj i wybierz rodzaj wypełnienia ramki (opcjonalnie)
   • określ szerokość obramowania (opcjonalnie)
   • określ zaokrąglenie narożników (opcjonalnie)
   • określ marginesy (opcjonalnie)
   • skonfiguruj parametry cienia pod przyciskiem (opcjonalnie) - kolor, przezroczystość, głębokość, kierunek, promień rozmycia 
  • w sekcji Tytuł i Podtytuł (opcjonalnie) skonfiguruj parametry napisów
   • w polu Wypełnienie napisu kliknij ikonę Edytuj i wybierz rodzaj wypełnienia napisu
   • z rozwijanej listy Czcionka wybierz rodzaj czcionki
   • skonfiguruj pozostałe parametry - marginesy, cień, przycinanie tekstu, wyrównanie napisu
  • opcjonalnie skonfiguruj wygląd przycisku dla pozostałych stanów (zakładki po prawej stronie) - wciśnięty, aktywny, nieaktywny


Wskazówka: możesz skopiować do schowka ustawienia przycisku ze stanu podstawowego, aby wykorzystać je w pozostałych stanach przycisku


 

Aby skonfigurować wyświetlanie ikony na przycisku, wykonaj następujące czynności:

  • wybierz górną zakładkę Ustawienia ogólne 
  • w polu Ikona wskaż plik graficzny w formacie .png lub .ico (wszystkie dodawane pliki powinny zostać umieszczone w podkatalogu user znajdującym się w katalogu instalacyjnym programu InfoTouch)  • wybierz zakładkę Wygląd
  • kliknij znajdującą się po prawej stronie zakładkę Ikona


  • zdefiniuj parametry ikony
   • widoczność
   • rozmiar 
   • marginesy 
   • położenie ikony na przyciskuWażne: ustawienia przycisku mogą być skopiowane na pozostałe przyciski. W tym celu należy kliknąć na górnym pasku narzędzi ikonę Kopiuj ustawienia i wskazać przyciski (kontrolki) do zmiany.


----------------------

Tematy powiązane: