Aby skonfigurować działanie przycisku w modułach Menu i Menu-siatka wykonaj następujące czynności:

  • z lewego menu wybierz opcję Interfejs użytkownika
  • w oknie po prawej stronie w sekcji Lista dostępnych modułów zaznacz wybrany moduł menu
  • kliknj ikonę Edytuj moduł znajdującą się po prawej stronie wybranego modułu w polu Nazwa
  • w edytorze modułu zaznacz przycisk
  • w oknie po prawej stronie z rozwijanej listy Akcja wybierz rodzaj czynności, która ma zostać wykonana po kliknięciu przycisku przez użytkownika
W programie dostępne są następujące akcje przycisków:


  • Uruchom moduł  - uruchamianie dowolnego modułu dodanego do Listy dostępnych modułów
  • Powrót do poprzedniego modułu - powrót do poprzednio wyświetlanego modułu aplikacji
  • Pokaż moduł domyślny - wyświetlanie domyślnego (startowego) modułu aplikacji
  • Wybór języka - wyświetlanie okna wyboru języka 
  • Uruchom program - możliwość uruchomienia zewnętrznej aplikacji  
   • aby skonfigurować akcję, w polu Nazwa pliku należy wskazać plik wykonywalny programu (*.exe)
   • jeżeli ma zostać uruchomiony konkretny plik, to w polu Argumenty należy wskazać lokalizację tego pliku (pozostałe ustawienia są opcjonalne)
  • Zmień język - zmiana języka interfejsu użytkownika
  • Odtwarzanie dźwięku - odtwarzanie dowolnego pliku dźwiękowego
  • Wysyłanie wiadomości w trybie 'silent' - wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio po kliknięciu przycisku (bez wyświetlonego interfejsu użytkownika)
  • Zaloguj się - logowanie do alternatywnego intefejsu, jeżeli w aplikacji został udostępniony inny kontent dla zalogowanych użytkowników (więcej informacji TUTAJ)
  • Wyloguj - wylogowanie z alternatywnego kontentu dla zalogowanych użytkowników (powrót do ogólnie dostępnego interfejsu)


-----------------------

Tematy powiązane: