Program InfoTouch WEB Configurator to dodatkowa aplikacja dla administratora umożliwiająca zarządzanie infokioskami przez internet.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa systemu InfoTouch WEB Configurator jest aplikacją typu „windows desktop”

Program pozwala na tworzenie grup kiosków, zdalną kontrolę pracy dowolnego kiosku i aktualizację ustawień aplikacji zainstalowanej w kiosku.

Zarządzanie i monitorowanie pracy urządzeń może być realizowane przez użytkowników z różnymi poziomami uprawnień.


Krok 1 - Na komputerze administratora zainstaluj program InfoTouch WEB Configurator


Kliknij plik instalacyjny (np. itProfessionalWEBConfigSetup.exe) postępuj zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego. Po instalacji na pulpicie pojawi się jedna ikona.Krok 2 - Zaloguj się do programu InfoTouch WEB Configurator


Kliknij ikonę programu i zaloguj się wprowadzając następujące dane:


   • Użytkownik: admin (lub inna nazwa, nadany przez administratora)
   • Hasło: ***** (otrzymane po dokonaniu zakupu opcji InfoTouch Cloud lub inne, nadane użytkownikowi przez administratora)

Uwaga: w przypadku opcji zakupu oprogramowania InfoTouch Server wprowadź domyślne hasło: admin


Kliknij ikonę Ustawienia zdalnego dostępu i wykonaj następujące czynności:


   • Wprowadź identyfikator grupy (taki sam, jak w kiosku/kioskach)
   • Wybierz opcję serwera - zaznacz opcję GagaSoft w przypadku opcji InfoTouch Cloud lub wpisz własny URL (lub IP) w przypadku zakupu oprogramowania InfoTouch Server
   • Kliknij przycisk Zaloguj sięinfokioski zdalne zarzadzanie


Krok 3 - Dodaj zarządzane kioski


Po uruchomieniu programu kliknij na górnym pasku narzędzi ikonę Kioskiinfokioski zdalne zarzadzanieW wyświetlonym oknie InfoTouch - WEB Configurator - kioski kliknij ikonę Dodaj .


W kolejnym oknie wykonaj następujące kroki:


   • wpisz nazwę kiosku (dowolną)
   • wpisz numer seryjny, który jest identyfikatorem kiosku (informacje, jak sprawdzić numer seryjny aplikacji znajdziesz TUTAJ)
   • opcjonalnie dodaj opis, aby ułatwić identyfikację kiosku
   • kliknij przycisk OK


Wskazówka: aby zmienić parametry kiosku, należy wybrać kiosk z listy po lewej stronie i kliknąć na pasku narzędzi ikonę Edytuj .


infokioski zdalne zarzadzanieKrok 4


W ten sam sposób dodaj pozostałe kioski i zamknij okno InfoTouch - WEB configurator - kioski.Krok 5


Jeżeli chcesz stworzyć grupy kiosków, którymi można zarządzać wspólnie, wykonaj czynności opisane TUTAJKrok 6


Jeżeli chcesz stworzyć użytkowników z różnymi poziomami uprawnień, wykonaj czynności opisane TUTAJ


Krok 7 - Zarejestruj program InfoTouch WEB Configurator


Zarejestruj program za pomocą pliku licencyjnego (np. ProfessionalWEBConfig.license). Szczegółowe informacje o rejestracji programu znajdziesz TUTAJKrok 8


Skonfiguruj ustawienia w programie WEB Configurator. Opis czynności, które należy wykonać, znajdziesz TUTAJ